Görünürlük Komisyonu (2022)

Enstalasyon
değişken boyutlarGörünürlük Komisyonu işi, sanat dünyasında görünürlüğe biçilen değeri inceler. Sanatçının Türkiye’deki sanat kurumlarıyla girdiği diyaloglarda tartıştığı komisyon bedellerini metaforlar aracılığıyla yeniden ziyaret eder. Bu mecazi ziyaret esnasında Audre Lorde’un ︎ Sessizliğin Dile ve Eyleme Dönüşümü makalesinden ‘şişe’, ‘makine’ ve ‘toz’ kelimelerini ödünç alır. Bu kelimeleri eyleme sokar ve farklı tahakküm sistemlerine maruz kalan sanatçıların görünmezliklerini dile getirir.

Detay:

%50 GÖRÜNÜRLÜK KOMİSYONU: İşbu Sözleşme Gayrimenkul ve İnşaat ve Madencilik ve Oto ve Gıda ve Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi ile ‘Sanatçı’ arasında imzalanmıştır • Şirket, sanatçıları ‘Kariyerinin başında olan’, ‘Bağımsız’ ve ‘Tanınmış’ kategorilerine ayırır. Şimdiye kadar kişisel sergi açmamış sanatçıları ‘Kariyerinin başında olan’ kategorisine sabitler. ‘Bağımsız’ kategorisi, boş bir kategoridir. Eğer Sanatçı ‘Bağımsız’ olduğunu iddia ediyorsa, kişisel sergi açıp açmadığına veya tanınmış sanat mekanlarında yer alıp almadığına bakılır. Tanınmayan mekanlarda yapılan işler bir önem arz etmez. Sanatçı ya ‘Tanınmış’tır ya da tanınmamıştır.

SADECE GÖRÜNÜRLÜK KOMİSYONU: Kâr amacı güden Özel Eğitim ve Sanat ve Fuar ve Atölye Kurumu, Sanatçı’yı bir atölye çalışması düzenlemesi için Kurum’a davet eder. Atölye katılımcılarından astronomik rakamlar alınmasına rağmen Sanatçı’ya 12 saatlik emeğinin karşılığında hiçbir ücret ödenmeyecektir. Sanatçı, Kurum’a davet edildiği için müteşekkir olmalıdır. Tam Görünürlüğün yolu, ücretsiz çalışmanın normalleştiği Sadece Görünürlük Komisyonu’ndan geçer. Daveti kabul etmeyen sanatçı fişlenir. Kâr amacı gütmeyen Kurum’a postalanır. Kâr amacı gütmeyen Kurum Sanatçı’yı destekler, fakat Sanatçı Ücreti’ni Proje Bütçesi’ne eklemeyi unutmuştur. Sanatçı Hakları Komisyonu henüz ilgi alanları değildir.

The Visibility Commission (2022)

Installation
variable dimensions

The Visibility Commission explores the value of visibility in the art world. Through metaphors, the work revisits the commission fees that were the subject of discussions between the artist and art institutions in Turkey. During this metaphorical visit, the work borrows the words ‘bottle’, ‘machine’ and ‘dust’ from Audre Lorde’s article ︎ The Transformation of Silence into Language and Action. The work puts these words into action and articulates the invisibility of artists who are subjected to different systems of domination.

Exhibition | Sergi
︎ Coulisse, Mixer Istanbul, 14.01.2022 - 27.02.2022