MarkGörünürlük Komisyonu (2021-2022)

Enstalasyon
değişken boyutlar


Görünürlük Komisyonu işi, sanat dünyasında görünürlüğe biçilen değeri inceler. Sanatçının Türkiye’deki sanat kurumlarıyla girdiği diyaloglarda tartıştığı komisyon bedellerini metaforlar aracılığıyla yeniden ziyaret eder. Bu mecazi ziyaret esnasında Audre Lorde’un ︎ Sessizliğin Dile ve Eyleme Dönüşümü makalesinden ‘şişe’, ‘makine’ ve ‘toz’ kelimelerini ödünç alır. Bu kelimeleri eyleme sokar ve farklı tahakküm sistemlerine maruz kalan sanatçıların görünmezliklerini dile getirir.


The Visibility Commission (2021-2022)

Installation
variable dimensions

The Visibility Commission explores the value of visibility in the art world. Through metaphors, the work revisits the commission fees that were the subject of discussions between the artist and art institutions in Turkey. During this metaphorical visit, the work borrows the words ‘bottle’, ‘machine’ and ‘dust’ from Audre Lorde’s article ︎ The Transformation of Silence into Language and Action. The work puts these words into action and articulates the invisibility of artists who are subjected to different systems of domination.