Betül Aksu
Permessus
24.05.2024 - 31.08.2024
AVTO, İstanbulTürkçe 
avtoonline.org/tr/permessus

Betül Aksu’nun kişisel sergisi Permessus, tarihçesi ve sınırları belirsiz, henüz tamamı gün yüzüne çıkmamış bir antik kenti odağına alır. Sergideki işler sınırları normalleştiren kültürel, sosyal ve resmi karar mekanizmalarına yakından bakar.

Sergiye de adını veren antik kentin ismi Permessus, İtalyancada izin anlamına gelen ve oturma izni için kullanılan kısaltma sözcük permesso (di soggiorno) dan gelir. Betül, İtalya ve İngiltere’de çalışmak için başvurduğu izinlerin gündelik hayatta yol açtığı kısıtlamaları sorgulamak için Permessus kentinin kalıntılarında zihinsel bir kazı denemesi yapar. Sanatçının bu süreçte edindiği bulgulara göre izin ve sınır kavramlarının akışkan bırakıldığı Permessus’a giriş için -günümüzün aksine- resmi prosedürlere ihtiyaç yoktur. Hayal gücü ve sezgilerini takip eden herkes kente serbestçe girebilir.

Serginin içeriğini yerleştirmeler, bir video, sanatçının yıllar içinde biriktirdiği hatıra nesneleri, metinler, basılı materyaller ve yaptığı antik kent gezilerinde çektiği fotoğraflar oluşturur. Çalışmalar Permessus’un keşfinin yalnızca fiziksel kalıntıları topraktan çıkarmaktan ibaret olmadığına; bilgiyle birlikte duyguları da takip ederek kalıntıların farklı katmanlarına ulaşmanın mümkün olduğuna işaret eder.

Bulgularını incelemek için sergide kılavuz vazifesi gören bir sohbet robotu kullanan Betül, bilginin yayılma mecralarının güvenilirliğine dair sorular sorar. Permessus’ta geçmişe yönelik bir tahayyül üzerinden henüz var olmadığı halde gerçekleşmesi mümkün bir hayal kurarak mevcut sınırların müstakbel değişimlerini araştırmayı amaçlar.

Sergiyi sohbet robotu Permessus kahini ile gezmek için tıklayın
English
avtoonline.org/permessus

Betül Aksu’s exhibition, Permessus, examines the remnants of an ancient city with an unknown history and undefined borders. The exhibition delves into the cultural, social, and political systems that normalize the concept of borders.

The name of the ancient city, Permessus, gives its name to the exhibition. It originates from the Italian word “permesso” (permission), which is used as an abbreviation for residence permits. Betül conducts a mental excavation in the ruins of Permessus to explore the everyday limitations caused by the permits she applied for to work in Italy and the UK. According to her findings, there is no need for formal procedures to enter Permessus. The city is accessible to anyone who follows their imagination and intuitions, thanks to the fluid interpretation of permission and boundary concepts by its governance. 

The content of the exhibition comprises installations, a video, memorabilia collected by the artist over the years, texts, printed materials, and photographs taken during visits to ancient cities. The works indicate that the discovery of Permessus is not merely about unearthing physical remnants from the ground, rather it suggests that by following both knowledge and emotions, it is possible to reach different layers of the remains.

In the exhibition, Betül uses a chatbot that serves as a guide to process her findings, raising questions about the reliability of information dissemination channels. Through this reimagination of the past in the form of Permessus, she aims to investigate potential changes to existing borders by imagining a scenario that has not yet occurred but could feasibly happen.