There is sun, surprisingly (2020)

Video, 5’16’’There is sun, surprisingly celebrates the notion of hope as a consequence of leaving home. During the first Covid-19 lockdown, the artist reviewed her archival recordings of 7 years spent outside Turkey in search for alternative narratives. She matched sounds and images that were not originally connected to each other, to initiate a relationship between truth vs. fiction and destiny vs. freewill.

The film is set around a circular narrative where snippets from different surroundings are presented to set the boundaries of familiar and unfamiliar environments. The circular narrative takes its shape from a Macedonian folk dance, Oro, where a community of people dance in a circle, holding each other's hands. Unlike the traditional circle, the film presents multi-directional circles that constitute parts of a whole in a non-linear manner. Yet setting different communities from Turkey, Italy, Germany and the UK side by side.


There is sun, surprisingly evi terk etmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan umut kavramını öven bir film. Sanatçı, Türkiye dışında geçirdiği 7 yılın arşiv kayıtlarını pandemi döneminde yeniden gözden geçirdi. Birbirlerine bağlı olmayan ses ve görüntüleri eşleştirerek yaşadıklarına alternatif bir anlatı oluşturdu. Böylece, gerçek ile kurgu ve kader ile özgür irade arasında ilişkiler kurdu.

Film, tanıdık ve alışılmadık ortamların sınırlarını belirlemek için farklı çevrelerden kesitlerin sunulduğu döngüsel bir anlatı etrafında geçer.
Döngüsel anlatı, şeklini bir Makedon halk dansı olan Oro'dan alır. Bu halk dansında insanlar birbirlerinin ellerini tutarak bir daire içinde dans eder. Geleneksel döngüden farklı olarak film, doğrusal olmayan bir tarzda bir bütünün parçalarını oluşturan çok yönlü çemberler sunar. Ve bunu yaparak Türkiye, İtalya, Almanya ve İngiltere'den farklı toplulukları yan yana koyar.Exhibition | Sergi

︎ Libertikons, STAMP Altonale, 09.2021, Hamburg
︎ Freedom of Movement, Journeys International Festival, 10.2020, online