There is sun, surprisingly (2020)


Moving image, 5’16’’
Commissioned by Liberty EU - Creative Europe Programme


There is sun, surprisingly is a film that celebrates the notion of hope as a consequence of leaving home. The film is set around a circular narrative where snippets from different surroundings are presented to set the boundaries of familiar and unfamiliar environments.

The circular narrative takes its shape from a Macedonian folk dance, Oro, where a community of people dance in a circle, holding each other's hands. Unlike the traditional circle, the film presents multi-directional circles that constitute parts of a whole in a non-linear manner. Yet setting different communities from Turkey, Italy, Germany and the UK side by side.

The artist revisited her archival recordings from 7 years spent abroad. Unconnected sounds and videos were matched to create a fictitious narrative rooted in lived experiences.
'There is sun, surprisingly', evi terk etmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan umut kavramını öven bir film. Film, tanıdık ve alışılmadık ortamların sınırlarını belirlemek için farklı çevrelerden kesitlerin sunulduğu döngüsel bir anlatı etrafında geçer.

Döngüsel anlatı, şeklini bir Makedon halk dansı olan Oro'dan alır. Bu halk dansında insanlar birbirlerinin ellerini tutarak bir daire içinde dans eder. Geleneksel döngüden farklı olarak film, doğrusal olmayan bir tarzda bir bütünün parçalarını oluşturan çok yönlü çemberler sunar. Ve bunu yaparak Türkiye, İtalya, Almanya ve İngiltere'den farklı toplulukları yan yana koyar.

Sanatçı, yurtdışında geçirdiği 7 yılın arşiv kayıtlarını yeniden gözden geçirdi. Yaşanan deneyimlere dayanan hayali bir anlatı oluşturmak için bağlantısız ses ve videoları eşleştirdi.


Exhibition | Sergi

︎ Freedom of Movement exhibition, Journeys International Festival, 10.2020, online