İsimlendirilmemiş dikdörtgenler | Unnamed rectangles (2022)

Ink on paper, various sizes, monotypeİsimlendirilmemiş dikdörtgenler ekranların en-boy oranlarının tarihsel izini sürer. Teknolojik gelişmelerin standart belirleyici olduğu bir dünyada olağan kabul edilen en-boy oranları ile rastlantısal dikdörtgenler arasında biçimsel bir bağ kurar. Rastlantıya en açık çoğaltılamayan baskı tekniklerinden mono-baskı aracılığı ile biçimsel bağı bağlam ile buluşturur.
Unnamed rectangles explore the historical traces of display aspect ratios. In a world in which technological advances are the standard setters, the work establishes a formal link between common aspect ratios and random rectangles. Through mono-printing, a non editionable printing technique that is open to spontaneity, the work brings the formal link together with the context. 

Exhibition | Sergi

2022    Young Fresh Different 11, Zilberman Gallery, Istanbul