ü harfine övgü

an ode to the letter ü


2015 - sürmekte, enstalasyon, 121 x 245 cm
etiket üzerine termal baskı, zarf, magnet
2015 - ongoing, installation, 121 x 245 cm
thermal print on label, envelope, magnet

2015 yılında Londra’ya taşındıktan kısa bir süre sonra adresime gelen zarflarda bir tuhaflık fark etmeye başladım. Zarfların üzerindeki posta etiketlerinde ismimdeki ü harfi sürekli yanlış yazılıyordu. Kendi içinde farklılıklar gösteren bir yanlıştı bu, teknolojik bir hata. Kimi zaman ü harfinin yerini bir boşluk alıyordu, kimi zaman ters çevrilmiş bir soru işareti, kimi zamansa sesletilemeyen bir karakter. Önceleri masum bir yazım hatası olduğunu düşündüğüm bu durumla sıklıkla karşılaştıkça hatanın sıradanlığı dikkatimi çekmeye başladı. Bir karakter kodlama hatasıydı bu. Varsayılan sistemden başka bir sisteme çevrilen karakter dizisi hatası. Varsayılanların uyuşmazlığından kaynaklanan, varsayılana ait olan ile ait olmayan arasına keskin sınırlar çizen bir hatalar bütünü. ü harfine övgü enstalasyonu bu hataların bir envanterini oluşturur ve varsayılan sistemleri genişletebilecek bir kod önerisinde bulunur.

Shortly after moving to London in 2015, I started to notice something strange in the envelopes I received at my address. The letter ü in my name was constantly misspelled on the mailing labels. This was an error that had its own differences, a technological error. Sometimes the letter ü was replaced by a space, sometimes by an inverted question mark, and sometimes by an unpronounceable character. As I frequently encountered this situation, which I initially thought was an innocent typo, the banality of the error began to attract my attention. This was a character encoding error. String error that occurs while translating from the default system to another system. A set of errors arising from the incompatibility of defaults, drawing sharp boundaries between what belongs to the default and what does not. The installation an ode to the letter ü creates an inventory of these errors and proposes code that can extend the default systems.
Sergi | Exhibition

2023    Sidestep/reproduced//insolently, 5533, İstanbul