görüntü arası | image break (2022-ongoing)

Kağıt üzerine mürekkep | Ink on paper