in Conversation (2017)

Installation, in collab w/ squidsoupIn Conversation, an audiovisual installation. In collaboration with Squidsoup. Part of Across the Line exhibition in digi.logue space at Zorlu Performing Arts Center, İstanbul.

In Conversation is a light and sound installation that invites spectators to walk around the city of İstanbul through the playful element of light. The installation represents recorded conversations of the artist and her friends, combined with the city noise and unhearable vocals from various neighbourhoods.

In Conversationinvites spectators for an immersive experience, to stay far, to come closer, and to have a listen to what is being spoken around when they are on the move. The narrative behind the installation is a 3-phase story witnessing estrangement as a result of gentrification.

The idea came from the artist’s visit to İstanbul after seven years, facing the cultural and political change in every bits of the city, including her conversations with old friends. Betül recorded these conversations and transformed them into images using Processing software. Using Squidsoup’s Ocean of Light software and immersive light technology, every pixel of the conversational unit is transformed into light. The installation is completed with a soundscape compiled from the recorded conversations, simultaneously progressing with the lights.

In Conversation, görsel-işitsel enstalasyon. Squidsoup ile ortak çalışma. Across the Line sergisi dahilinde Zorlu PSM’deki digi.logue alanında sergilenmiştir.

In Conversation, izleyicileri İstanbul şehrinde yürüyüş yapmaya davet eden bir ışık ve ses yerleştirmesidir. Yerleştirme, sanatçının arkadaşları ile yaptığı konuşmaları, akabinde devam eden şehir gürültüsü ve farklı mahallelerdeki duyulamayan sesler ile birlikte tasvir eder.

In Conversation, izleyicileri sarmal bir deneyim yaşamaya davet eder; izleyiciler yerleştirmeye uzaktan bakabilir, içine girebilir ve hareket halindeyken çevrelerinde oluşan seslere kulak kabartabilirler. Yerleştirmenin tasvir ettiği anlatı, kentsel nezihleştirmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan yabancılaşmaya tanıklık eden üç aşamalı bir hikayedir.

Yerleştirmeyi oluşturan fikir, sanatçının yedi yıl aradan sonra İstanbul’u ziyaret etmesinin ardından ülkedeki kültürel ve politik değişimi şehrin her köşesinde, arkadaş konuşmalarında dahil, hissetmesi ile ortaya çıktı. Betül bu konuşmaları kayıt altına aldı ve Processing yazılımı ile diyalog unsurlarını imgelere dönüştürdü. Bir sonraki aşamada Squidsoup’un Ocean of Light yazılımı ve sarmal ışık teknolojisi kullanılarak, imgelerdeki diyalogların her pikseli birer ışığa dönüştürüldü. Yerleştirme, ışıkla eş zamanlı ilerleyen ve kaydedilmiş konuşmalardan oluşan ses manzarası ile tamamlandı.


Photo & video credits: Based İstanbul, Betül Aksu, digilogue

Exhibition | Sergi

︎Across the Line, Digi.logue space, Zorlu Performing Arts Centre, Istanbul