giriş-gelişme-sonuç | introduction-body-conclusion

2022, video installation
giriş-gelişme-sonuç hikaye anlatımı kurallarını zaman/süreç/anlatıcı aracılığıyla genişletmeyi öneriyor. Öğretilmiş kuralların dışında kalan anlatılara bakan sanatçı, algılanan zamanı önemseyen, sürece odaklanan, kişisel deneyimi kucaklayan yeni bir anlatı kurguluyor.
introduction-body-conclusion proposes to expand the rules of storytelling through time/process/narrator.  Looking at narratives that reside outside the taught rules, the artist constructs a new narrative that cares about perceived time, focuses on the process, and embraces personal experience.
giriş-gelişme-sonuç/zaman
introduction-body-conclusion/time
video, 10:20
giriş-gelişme-sonuç/süreç
introduction-body-conclusion/process
video, 05:10
giriş-gelişme-sonuç/anlatıcı
enstalasyon, 64 x 45 x 2 cm ve değişken boyutlar
introduction-body-conclusion/narrator
installation, 64 x 45 x 2 cm and various sizes
Exhibition | Sergi


2022     Hikayeler yürür, Kasa Gallery, Istanbul